Pozrite si Aktuálnu mapu našej optickej siete.

Vo väčšine prípadov využívajú naši zákazníci priame pripojenie na našu vlastnú optickú sieť, ktorá slúži aj ako chrbticová sieť v prípade iných druhov pripojení. Táto skutočnosť nám umožňuje poskytovať kvalitné, dátovo neobmedzené, vysokorýchlostné pripojenie na Internet, bez technických obmedzení či už v oblasti rýchlosti alebo služieb.
Našu optickú sieť neustále rozširujeme a vylepšujeme. Pozrite si aktuálnu mapu optickej siete a overte si dostupnosť našich služieb.

Na príprave mapy usilovne pracujeme ...