• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
 • WebMail
 • VoIP

Prevádzka

 •   Nivy Tower
       Mlynské nivy 5, 14. posch.
       821 09 Bratislava
       Slovensko

 • Sídlo

 •   Teslova 43
 •      821 02 Bratislava
       Slovensko

nájdete nás

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 • Obchodné meno: RAINSIDE s.r.o.
 • Sídlo: Teslova 43, 821 02 Bratislava
 • Zapísaná: v OR MS Bratislava III
 • odd. Sro, vložka č. 8201/B
 • IČO: 31 386 946
 • DIČ: 2020309247
 • IČ DPH: SK2020309247

 • Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 • IBAN: SK05 1100 0000 0026 2100 4046
 • SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX