• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
 • WebMail
 • VoIP

Optické internetové pripojenie

Optická sieť ponúka bezkonkurenčne najvyšší štandard a možnú kvalitu spoja, výrazne prevyšujúc akúkoľvek inú dostupnú technológiu (ADSL,WIFI/FWA) prenosu dát. V kombinácii s našimi službami vychádzajúcimi z dlhoročných skúseností našich pracovníkov predstavuje pripojenie cez našu optickú sieť najlepšie možné riešenie internetových služieb pre spoločnosti, ktoré od svojich obchodných partnerov vyžadujú najvyššiu kvalitu a profesionalitu dodávaných služieb. Spoločnosť RAINSIDE s.r.o. ponúka svojim klientom dva druhy optického internetového pripojenia.Vlastnosti garantovaného pripojenia prostredníctvom optického spoja

 • pripojenie je dátovo aj časovo neobmedzené (klient využíva plnú kapacitu linky)
 • pripojenie je realizované samostatnou linkou bez agregácie (linka nie je s nikým zdieľaná)
 • pripojenie má symetrickú prevádzku: rovnakú rýchlosť pre download aj upload (k a od zákazníka)
 • štandardná zmluvná garancia SLA na dostupnosť služby je 99,5 % v mesiaci
 • servisný zásah do 6 hodín (za príplatok možnosť skrátenia doby servisného zásahu)
 • bez obmedzenia pri budovaní VPN
 • štandardne 1x pevná-verejná IP adresa (počet podľa potreby klienta)
 • najkratšie odozvy spojenia spomedzi všetkých druhov internetového pripojenia (ping)
 • pripojenie má najvyššiu spoľahlivosť v porovnaní s konkurenčnými technológiami
 • pripojenie má garantovanú rýchlosť i
 • pevný mesačný paušál
 • možnosť implementácie ďalších telekomunikačných riešení, kamerový dohľad, VoIP, atď.
 • vyššia bezpečnosť pripojenia, dohľad nad linkou 24/7/365
 • možnosť ukončenia pripojenia na synchrónnom rozhraní E1

Medzi mnohé z výhod, ktoré naši zákazníci využívajú, patrí aj komplexný prístup k riešeniu jednotlivých úloh. Navrhujeme našim klientom vlastné riešenia založené na dlhodobých skúsenostiach a prehľade v oblasti internetových technológií, ktorých najväčším prínosom je dlhodobá kvalita, spoľahlivosť a cenová výhodnosť. Ceníme si každého z našich zákazníkov. Vieme, že dodaním a realizáciou služby náš vzťah k zákazníkom nekončí, ale začína.


VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a informujte sa o dostupnosti našich služieb.

Tel.: +421 2 3300 4204
E-mail: obchod@rainside.sk

Produktový list