• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

Realizácia VPN

Prepojte svoje pobočky bezpečne do jednej privátnej siete pomocou našej služby RAINSIDE VPN. Táto služba je ideálnym riešením prepojenia vzdialených pracovísk, bez potreby budovania vlastnej infraštruktúry. Užívatelia v prepojených pobočkách môžu v reálnom čase pristupovať k firemným aplikáciám a jednoducho a hlavne bezpečne komunikovať a zdieľať medzi sebou citlivé dáta.

Virtuálna privátna sieť, IPsec VPN umožňuje využívať verejnú sieť na bezpečnú komunikáciu viacerých lokalít. Vo VPN sú dáta prenášané na verejnej infraštruktúre prostredníctvom tunelov a s kryptovaním v rámci internetu. Uľahčí aktualizovanie údajov medzi pobočkami a centrálou, bezpečné zdieľanie zdrojov v rámci spoločnosti (servery, dátové úložiská, informačné systémy atď.), distribuovanie informácií pre vašich biznis partnerov a rovnako vám zníži telekomunikačné náklady.


VÝHODY VPN:
pomocou šifrovacích protokolov zvýšite bezpečnosť, utajenie a verifikáciu odosielateľa
prostredníctvom VPN môžete integrovať vnútrofiremnú telefóniu z viacerých lokalít a významne znížiť Vaše náklady
môžete vytvoriť skupiny účastníkov, ktoré majú rôzne práva
vaši zamestnanci pristupujú do VPN bezpečne aj s notebookom z ľubovoľného internetového prístupu
URČENÉ PRE SPOLOČNOSTI:
s viacerými pobočkami, ktoré potrebujú navzájom bezpečne komunikovať
ktorých pracovníci pristupujú k firemným systémom na diaľku: pracujú v teréne, z domu alebo v zahraničí
VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie a informujte sa o dostupnosti našich služieb.

Tel.: +421 2 3300 4204
E-mail: obchod@rainside.sk

Produktový list