• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

Meranie rýchlosti

Najpresnejšie údaje o rýchlosti Vašej internetovej linky Vám poskytne meranie prostredníctvom FTP serverov. Na meranie môžete použiť napríklad:


Rainside FTP server: ftp.rainside.sk (užívateľ: speed, heslo: speed)
Public FTP server: ftp.energotel.sk

Alebo kliknite na:


Počas merania je potrebné zabezpečiť, aby na Vašej sieti nebežali súčasne žiadne iné procesy (napr. sťahovanie dát, mailový server, vpn gateway a podobné...), iba tak dosiahnete spoľahlivé výsledky.

V prípade ak rýchlosť zistená prostredníctvom vyššie uvedeného merania nie je totožná (plus mínus malá odchýlka) s Vašou zmluvnou hodnotou, kontaktujte prosím našu spoločnosť za účelom overenia údajov a odstránenia prípadnej chyby na linke.


VIAC INFORMÁCIÍ

V prípade záujmu kontaktujte naše technické oddelenie. Radi Vám poskytneme pomoc.

Tel.: +421 2 4445 0123
E-mail: technicke@rainside.sk